Om Oss

Vår affärsidé är att skapa ett ökat värde och resultat i företag och organisationer genom föreläsningar, workshops, kompetensutveckling och grupp- och individinsatser.


För att genomföra vår coachning och utbildning använder vi oss av all den kunskap och erfarenhet samt de utbildningar vi samlat på oss genom åren. Vi arbetar utifrån aktuell forskning och håller oss kontinuerligt uppdaterade för att alltid kunna leverera högsta kvalitet. Er kundnöjdhet och ert resultat ligger alltid i fokus för våra insatser hur stora eller små de än är.


Resultatet av vårt arbete ska märkas i våra uppdragsgivares förbättrade resultat, ökade effektivitet, högre kundnöjdhet, högre måluppfyllelse, ökad kvalitet, minskade sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och ökade trivsel samt medarbetarnas ökade arbetsglädje.

HAPPY PEOPLE

        HAPPY RESULTS!


Arbetsglädje, engagemang och kunskap leder till motiverade medarbetare vilket är nyckeln till framgångsrika lönsamma företag över tid.


Allt vi gör i HAPPY SPIDERS grundar sig i våra värderingar som bygger på arbetsglädje, engagemang och kunskap.


Därför är våra åtta ben i
HAPPY SPIDERS:


  • Have fun!
  • Solutions
  • Processes
  • Improvements
  • Development
  • Education
  • Results
  • Satisfaction


Investera i dina medarbetare
för en lönsammare verksamhet

- det är de som skapar resultatet!

HAPPY SPIDERS


Vi erbjuder managementtjänster utifrån era behov. Vi utbildar er i affärsmannaskap, både internt och externt. Vi erbjuder coachning och utbildning inom alla de områden som berör en verksamhets välmående och lönsamhet!


Mikael Hägg har mångårig erfarenhet av att i ledande positioner utveckla människor och organisationer och  mäter sin framgång i våra uppdragsgivares framgång! Han har jobbat som chef, konsult och utbildningsansvarig.

Mikael drivs av sitt stora engagemang och sin vilja att hjälpa andra människor att växa och utvecklas.


HAPPY SPIDERS är ett nätverk av fristående konsulter som samarbetar med sin samlade kompetens för att ge ert företag de bästa förutsättningarna för framgång.


MIKAEL HÄGG


Min analytiska förmåga hjälper mig att snabbt få en överblick av de förändringar som behövs för en mer lönsam verksamhet.


Tfn 073-924 55 49

mikael.hagg@happyspiders.se